NumPy

Python
NumPy tips

NumPyをimport numpy as npでimportし,変数ndaをNumPyのndarray (integer)とします. ndaの要素値0に欠損値np.nanを代入する np.where(nda==0, n […]

続きを読む